Vår verksamhet

Gudstjänst, Diakoni, Undervisning, Mission


”Fira gudstjänst, bedriva undervisning, utöva diakoni och mission”. Det är kyrkoordningens beskrivning av varje församlings grundläggande uppgift.
I Nordingrå församling jobbar vi nu med att utforma vår framtid och formulera en s.k. Församlingsinstruktion (en långsiktig verksamhetsplan och målbeskrivning).
Församlingarna är Svenska kyrkans lokala enheter som tillsammans täcker hela Sverige. Församlingen är både ett geografiskt begrepp och en gemenskap av de medlemmar som bor inom församlingens område. Man kan därför säga att församlingen har ansvar för den kyrkliga verksamheten för alla som vistas i församlingen. Kyrkans uppdrag handlar om hela livet.

 

 

 

 

 

 

Adress:

Nordingrå Församling Klockarvägen 8

870 30 Nordingrå

E-post:

nordingra.forsamling@ svenskakyrkan.se

Tel:

0613 - 200 21

Fax:

0613 - 200 31