Kyrkogården

Kyrkogårdstjänster

För den som inte vill eller kan sköta det själv erbjuder Nordingrå församling numer flera kyrkogårdstjänster:
Grundskötsel omfattar bl.a. klippning, krattning, riktning av sten etc kan köpas för ett eller flera år.
Prydnadsplantering erbjuds enligt avtal på samma sätt.
Vårplantering (omkring MorsDagstid) och / eller
Höstkrans (omkring Allhelgonatid) liksom
Enbart vattning kan också ordnas efter beställning.

För prisuppgifter och ytterligare information se under fliken Grundskötsel samt klicka vidare på fliken Gravskötselavgifter.

Beställer servicen gör man på pastorsexpeditionen.

Minneslunden

Allt fler väljer att begravas i Minneslunden istället för kistgrav. 

2011-10-09 invigdes Minnenas Träd i Minneslunden. Det är ett konstverk som är skapat av Owe Grandics och Leif Söderström.

Man får själv välja om man önskar att den anhöriges namn och levnadsår ska ingraveras på ett löv. Priset för detta är 3.000 kronor för 25 år.

 

 

Kyrkogården

Kulturklassning

Kulturklassning av delar av kyrkogården diskuteras bland våra förtroendevalda. Det är främst den s.k. Gamla Kyrkogården som har flera gravar med kulturhistoriskt värde. Samtidigt saknar många gravplatser innehavare och därmed ingen som bekostar skötseln. Det leder på sikt till förfall, ”luckor” då gravar plockas bort eller att församlingen ändå måste hålla gravarna i skick. Det är möjligt att enbart kulturklassa vissa gravplatser och ta bort andra.

Skötseln av kulturklassade gravar bekostas av den begravningsavgift alla Nordingråbor betalar. Förmodligen blir nog begravningsavgiften några ören högre. Annars tas det ur börsen för själva församlingsverksamheten, som ju är det vi i första hand är till för och som finansieras av kyrkotillhöriga (medlemmar i Svenska Kyrkan). Kanske kommer kyrkofullmäktige fram till ett beslut nästa år.

 

Kyrkogården

Adress:

Nordingrå Församling Klockarvägen 8

870 30 Nordingrå

E-post:

nordingra.forsamling@ svenskakyrkan.se

Tel:

0613 - 200 21

Fax:

0613 - 200 31